Nyanskaffelser
 

Marts måned 2016

Begravelse er en påske. Iben Munkgaard Davids

Hvorfor er vi så enestående? Om reformationen og individet. Chr.Hjortkjær

Kristi opstandelse. Lars Sandbeck og Anders E. Nielsen

Religion nu. 5. Grundbog. John Rydahl, Carsten Bo Mortensen m. fl.

Udgangsreplikker. Kjeld Holm

Konfirmandtelegram

 

Januar månd 2016

Noget om nåde. Gudmund Rask Pedersen

Kirke for allermindste. Marie Baastrup Jørgensen

Fra jubelfest til kulturarv. Carsten Bach-Nielsen

 

December måned 2015

Gud i klemme. Carsten Breengaard

Det guddommelige. Fænomenologisk set. JakobWolf

 

November måned 2015

Løft blikket - nåde i narcissismens tid. Sørine Gotfredsen

Frihed. Niels Henrik Arendt

Højtider og festdage. Nils Hartmann

 

Oktober måned 2015

Prædikenen som det tredje rum. Marianne Gaarde

Den danske Klosterrute - bind 7. Gunnar Kasper Hansen

En stjernenat. Jan Godfrey

Tro & Tanke. Gerd Theissen 

 

September måned 2015

Underviningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted kirke.

- for indskolingselever

- for mellemtrinselever

- for udskolingselever

Også lærervejledning. Materialet kan gratis downloades på www.grindstedsogn.dk under "Arkiv". Bodil Raakjær Jensen og Egil Hvid-Olsen.

 

August måned 2015

Brorson. Sjælens digter. Bente og Torben Bramming

Gud. Svend Andersen (i serien Tænkepauser)

Undremagasinet. Anja C. Andersen og Anna Mejlhede

Menneskesønnen. Ny undervisningsvejledning. John Rydahl.

 

Juli måned 2015

Med hjerte og kors. Undervisng af svært fysisk og psykisk handicappede konfirmander. Anne Margrethe Raabjerg Hvas

Kristendommens fornuft. Festskrift. Niels Grønkjær 60 år.

 

Juni måned 2015

Trinitatis. Mogens Lindhardt

Truet minoritet søger beskyttelse. Jørdernes historie i Danmark. Arthur Arnheim

Gud, ro og orden. Konfirmationsforberedelse for børn med særlige behov. René Høeg, red.

 

Maj måned 2015

Det guddommelige. Fænomenologisk set. Jakob Wolf

Audiens. - Andægtigheder i spændinsfeltet mellem digt og bøn. Helle S. Søtrup

 

April måned 2015

Kristendom. I serien "faktisk!" til den første faflige læsning i indskolingen. Carsten B. Mortensen

Kritik og tro. Peter K. Westergaard

 

Marts måned 2015

Aldrig må Danmark dø. Kaj Munks avisdigte 1940 og censuren. Per Stig Møller

Kulsorte syndere i en kridhvid kirke. Prædikener (for kirkefremmede eller kulturkristne). Søren E. Jensen

Videnskab og religion. Foreningen af fornuft og ånd. Ken Wilber

Universet. Serien Tænkepause. Sten Hannestad

Lykke. Serien Tænkepause. Christian Bjørnskov

Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg. Jørgen Juul Petersen

 

Februar måned 2015

Danmark i krig. Red.: Peter Lodberg, Jens T. Bak, Mette Bock

Det kristne Europas fødsel. Patrick Brian McGuire

Evangeliet og evangelierne. Mogens Müller

 

Januar måned 2015

Med præsten på plejehjem. Stinna Ahrenst

Så ka´I lære det. John Rydahl

Afsked med almagten. Lars Sandbeck

 

December måned 2014

Den forbudte dåb. Massoud Fouroozandeh og Torben Bramming

Begyndelsen og Tænkeren. Nudansk oversættelse af 1. Mosebog og Prædikerens bog

Lydsdpor fra Bibelen. Tolv danske musikere fortolker tolv kernetekster fra Bibelen

Martin Luther. Rebel i en opbrudstid. Heinz Schilling

Hvad skal jeg svare mit barn? Tre præster - tre svar. Nana Hauge, Niels Hviid, Benedicte H. Præstholm

Salt, brød & vin. En pilgrimsteologi. Martin Lind

Den fortrolige død. At besinde sig på sin dødelighed. Liselotte Horneman Kragh

 

November måned 2014

Altar. Religionspædagogisk materiale om salmer, ikonografi m.m. Andreas Christensen

Himmeldråber. Børn på opdagelse i Simon Grotians univers. Lisbet Bernitt Birk og Lena Sommer

Vil du døbes på denne tro? Jens Rønn Sørensen

Karen Blixens teologi. Sv. Bjerg

 

Oktober måned 2014

Konfirmandundervisning med hjerne, mund og hænder. En håndbog af Benny Vindelev

Er Gud og Allah i familie? Religionsmødet i konfirmationsforberedelsen. Christa Lund Herum og Pernille Nærvig Petersen

 

September måned 2014

Gudstjenestens bønner II

Gud i skolen. Religiøse dilemmaer i skolens praksis

 

August måned 2014

Ansgar - og religionsmødet i Norden. Bodil Busk Sørensen

Ansgar - på mission blandt vikinger. Knud Erik Andersen

Konfirmandundervisning med billeder

Konfirmandundervisning med drenge

Konfirmandundervisning med krop

Konfirmand og på gensyn!

Nye prædikener. Niels Grønkjær

 

Juni måned 2014:

De tre vise mænd: Sokrates, Platon & Aristoteles. Lise Søelund

Lad os lege i livstræet. Anna Simonsen Jensen, redaktør

Skurke, helte og Gud. En genfortælling af Bibelens historier for alle mellem 8 og 108 år. Egil Hvid-Olsen

 

 

 
Det Religionspædagogiske Sekretariat i Ribe Stift - Puggaardsgade 3 A - 6760 Ribe - Tlf. 76 14 90 15