Stiftsudvalg og stiftspræst for diakoni

 

Ribe Stiftsudvalg for Diakoni

Stiftsudvalgets overordnede opgave er at styrke og inspirere diakonien i Ribe Stift, herunder at informere om diakoni samt at opbygge netværk på tværs af diverse grænser (fx geografiske mellem sogne/provstier og grænser mellem sognekirker og organisationer).

Udvalgets udgangspunkt er, at det diakonale arbejde primært skal vokse nedefra, men at det med fordel kan støttes og anspores ovenfra.

 


Udvalgets sammesætning

Udvalgets sammensætning er fastlagt af Ribe Stiftsråd. Med tiden tænkes udvalget udvidet med personer med diakonale kompetencer. Udvidelse af udvalget sker efter fremlæggelse for stiftsrådet, der skal godkende udvidelsen.


Budget

Stiftudvalget for diakoni har et årligt budget på kr. 15.000,00


Udvalgsmedlemmer

Formand
Peter Viuff, Provst
pofv(at)km.dk

Næstformand 
Peter Grevsen, Fhv. Generalsekretær for Ungdommens Vel 
Peter(at)grevsen.eu

Medlem
Karen Gejl Friis, leder af Folkekirkens Hus i Esbjerg
karen(at)folkekirkenshus-esbjerg.dk

Marianne Holm Zeuthen, sognepræst
mz(at)km.dk

Ian Ørtenblad, sogne- og fængselspræst
igmo(at)km.dk

 

 

Heine Fricke, Fhv. Social- pædagog og rådgiver 
heinefricke(at)gmail.com

Karen-Lena Randrup, formand for Hunderup Sogns Menighedsråd
randrupxlassen(at)gmail.com

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk