Stiftsudvalg for kirken i mødet med andre

 

Stiftsudvalg for kirken i mødet med andre

Stiftsudvalgets formål

  • At fremme og styrke folkekirkelig forståelse for og engagement i mellemkirkeligt arbejde, mission og religionsmøde lokalt og globalt.
  • At bestå menigheder og præster i mødet med mennesker fra andre kristne kirker, kulturer og religioner, nyåndelighed, sekularisme og andre livs-tolkninger.

Stiftsudvalgets hovedopgaver

  • At medvirke til og støtte stiftets sognemenigheder i at få kendskab til og mulighed for at forstå de forskellige kulturelle og kirkelige baggrunde, som i dag kendetegner deres sogne.
  • At arbejde for at stiftets sognemenigheder møder og oplever fællesskab med andre kristne kirker både lokalt og globalt.At fremme og formidle inspiration til og fra Det Mellemkirkelige Råd, formidle kontakten til andre mellemkirkelige organisationer og andre kirkesamfund i stiftet
  • At arbejde for at mission og religionsmøde bliver en naturlig del af sognenes liv og vækst.
  • At fremme og understøtte arbejdet i Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) og arbejdet, som udføres ved stiftspræsten for åndeligt søgende.
  • At fremme og understøtte samarbejdet om mission og religionsmøde mellem stiftets instanser og ansatte og Folkekirkens Mission (FKM) og ”Stiftssamarbejdet Folkekirke og religionsmøde” (F&R).

Budget

Stiftsudvalget har et årligt budget på 85.000 kr.

Udvalgsmedlemmer

Formand

Gert Nicolajsen

geni@km.dk

 

Næstformand

Else Marie Madsen

emrm@mail.tele.dk

 

Kasserer

Ib Ansgar Jensen

ansgar@esenet.dk

 

Biskop Elof Westergaard

eve@km.dk

 

Provst Anna Marie Erbs

amer@km.dk

 

Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt

ilsc@km.dk

 

Medlem Lars Hansson

jyttehansson(at)live.dk

Sognepræst Poul Erik Kammersgaard

peka@km.dk

 

Sognepræst Bent Oluf Damm

bod@km.dk

 

Sognepræst Hans Ole Krebs Lange

hokl(at)km.dk

 

Sognepræst Jakob Legarth

jale@km.dk

 

Sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen

smh@randboel-noerupkirker.dk

 

Sognepræst Heinrich Pedersen

hwpe@km.dk

 

Stiftspræst Peter Sode Jensen, FTC

pmje@km.dk

 

Sognepræst Miriam Florez Garcia Ellendersen

mfe@km.dk

Underudvalg

Mellemkirkeligt arbejde

Else Marie Madsen, formand

Heinrich Pedersen, sekretær

Ingrid Lisby Schmidt

Jakob Legarth

Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen

Dansk Tysk samarbejde

Elof Westergaard

Hans Ole Krebs Lange

Lars Hansson

Styregruppemedlemmer Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift

Poul Erik Kammersgaard, formand

Gert Nicolajsen

Bent Oluf Damm

Anne Marie Erbs

Peter Sode Jensen

Jakob Legarth

Styregruppemedlemmer Åndeligt søgende

Miriam Florez Garcia Ellendersen

Elof Westergaard

Anna Marie Erbs

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk