Voksne
 

Voksne

 

 

Kend din kirke

Mange menighedsråd arrangerer en årlig studietur/ dag for rådsmedlemmer og ansatte. I den anledning kunne det være oplagt at gøre brug afnedenstående tilbud om en studiedag, hvor man både får ”fyldt på”, og selv ”fylder på”.

Formålet med en sådan studiedag er at give det enkelte sogns menighedsråd, ansatte og præster mulighed for løbende at drøfte, opdatere og udvidekendskabet til evangelisk- luthersk kristendom, som den kommer til udtryk i Folkekirken. Studiedagen skal være med til at sætte fokus på det, der knytter alle, lønnede som ulønnede medarbejdere i Folkekirken, sammen, på trods af forskellighederne i det daglige arbejde. Den skal give mulighed for at reflektere over den forkyndelse, der ligger bag det, der knytter sig til kirken, samt mulighed for selv at sætte ord på.

Læs mere her

 

 

 
Det Religionspædagogiske Sekretariat i Ribe Stift - Puggaardsgade 3 A - 6760 Ribe - Tlf. 76 14 90 15