Forside
 

RPS - Religionspædagogisk Sekretariat

Alle i Ribe Stift skal have mulighed for at møde det kristne budskab, uanset alder. Ribe Stift ønsker at videreudvikle religionspædagogiske aktiviteter, herunder at støtte forsøg med og udvikling af dåbsoplæring lokalt. 

Sådan står der i visionen for Ribe Stift, og i 2009 blev der derfor oprettet et religionspædagogisk sekretariat, der har til formål at støtte og inspirere de enkelte sogne i deres religionspædagogiske arbejde med materialer, kurser, konsulentbistand eller anden vejledning. 

Den daglige drift af sekretariatet forestås af Det religionspædagogiske Udvalg (RPU). Udvalget arbejder efter et kommissorium, og har en funktionsperiode på fire år ad gangen.

Der er i øjeblikket ansat fire religionspædagogiske konsulenter, der sammen med RPU fastlægger og evaluerer de enkelte arbejdsopgaver. Konsulenterne er alle sognepræster, som har en kvote, der er øremærket til det religionspædagogiske arbejde.

I efteråret 2012 gennemførte sekretariatet en spørgeskemaundersøgelse blandt stiftets præster, der dels havde til formål at skaffe overblik over de forskellige religionspædagogiske aktiviteter, der findes rundt om i sognene. Dels at finde ud af, hvilke aktiviteter, der er planer om at starte, og hvilken hjælp man evt. ønsker i den forbindelse. Du kan læse nærmere om undersøgelsen og dens resultater her.

Se her tidligere og nuværende materialer / aktiviteter fra Det religionspædagogiske Sekretariat:

Førskolebørn (0- 6 år): folder + materiale til samarbejde mellem kirke og daginstitution

Ungdomsuddannelser: Præstebesøg i religionstimerne på stx, hhx og htx 

Weekend for gymnasieelever

Voksne: ”Kend din kirke” – folder + hæfte til studiedag for menighedsråd og kirkens ansatte

 
Det Religionspædagogiske Sekretariat i Ribe Stift - Puggaardsgade 3 A - 6760 Ribe - Tlf. 76 14 90 15